8. odborná konference k pracovnímu právu

Vydáno: 3 minuty čtení

Srdečně Vás zveme na úspěšnou konferenci k pracovnímu právu, kterou již 8. rokem pořádají nakladatelství Wolters Kluwer ČR a AKV.  

Konference proběhne 13. června 2019 v Clarion Congress Hotelu Prague v Praze. 

Na konferenci Vám nabídneme přední odborníky z oboru pracovního práva, kteří se zaměřují na problematiku skončení pracovního poměru:

  • JUDr. Mojmír Putna, předseda senátu a soudce Nejvyššího soudu ČR
  • JUDr. Bořivoj Šubrt,předseda AKV, lektor, autor publikací, člen redakční rady Práce a mzda
  • JUDr. Dominik Brůha, advokát a člen kolegia expertů AKV, se specializací na pracovní právo, lektor, autor publikací
  • Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj, člen kolegia expertů AKV

Hlavním tématem konference je Skončení pracovního poměru.

Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Čas Téma
8:30 - 9:30

Registrace účastníků

Účastníci konference se zaregistrují u pořadatelů a budou jim předány podklady k programu konference.

9:00 - 9:15

Zahájení konference, úvodní slovo

Přivítání účastníků konference, představení přednášejících

9:15 - 10:30

Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, zejména ke skončení pracovního poměru
JUDr. Mojmír Putna

10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 12:00

Propouštění zaměstnanců
JUDr. Bořivoj Šubrt

Blok se zaměřuje na ukončení pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky, porušení tzv. pracovní kázně, nebo porušení povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance

12:00 - 12:30 Přestávka na oběd
12:30 - 13:45

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Pasti na zaměstnavatele i zaměstnance v souvislosti se skončením pracovního poměru - doručování, odchylování se od zákona, délka a náklady soudních sporů atd.

13:45 - 14:00 Přestávka
14:00 - 15:15

Poznatky orgánů inspekce práce
Mgr. Aleš Kalvoda

Poznatky orgánů inspekce práce , zejména ve věci porušení povinností zaměstnavatelů při skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

15:15 - 15:30

Ukončení konference

Rozloučení se s účastníky konference, zpětná vazba.

Cena konference: 3 570 Kč s DPH (předplatitelé produktů Wolters Kluwer a členové AKV mají 30 % slevu).

Počet míst je omezen, proto si své místo rezervujte včas!

Více informací o konferenci

Generální partner konference:

Vema - generální partner 8. odborné konference k pracovnímu právu