Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR

Vydáno: 1 minuta čtení

V rámci projektu "Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žena a mužů" vznikla zajímavá studie, která se zaměřuje na rozdíly právě v odměňování žen a mužů v rámci České republiky mezi lety 2002 až 2016.

Snaží se zodpovědět otázku, jaké faktory nejvíce přispívají k nerovnosti odměňování a jaký je rozsah nerovnosti na různých úrovních genderové segregace (segregace dle sektorů, oborů, pracovišť, zaměstnání a pracovních pozic).

Celá studie je k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35208/Studie_c.2_pro_web.pdf

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí