Nejčastější dotazy ke starobním důchodům

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se nejčastěji setkávají ohledně starobních důchodů. 

Jedná se o následující otázky:

  • Co musím splnit, aby mi byl starobní důchod přiznán?
  • Z čeho mi ČSSZ vypočítá starobní důchod?
  • Když se částka důchodu vypočítá z příjmů od roku 1986, znamená to, že roky odpracované před tím se mi do důchodu nezapočítají?
  • Důchod se mi bude počítat z "hrubých" nebo "čistých" výdělků?
  • U informací o důchodech se objevují pojmy "náhradní doba pojištění", "vyloučená doba", "výpočtový základ", "osobní vyměřovací základ", "základní výměra" či "procentní výměra". Co tyto termíny znamenají a jaký mají význam?
  • Dozví se předem, jak vysoký důchod budu brát?
  • Jak mohu zjistit, že mám všechny "odpracované roky" u ČSSZ správně evidovány?
  • Co můžu dělat, když zjistím, že mi některé období v evidenci chybí?
  • Pokud zjistím, že pro nárok na starobní důchod nemám dostatečně dlouhou dobu pojištění, můžu si chybějící dobu zpětně doplatit?
  • Kde získám další informace o starobním důchodu?

Zodpovězené otázky naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení