Pozvánka na kurz Preventista BOZP

Vydáno: 1 minuta čtení

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví pořádá celodenní vzdělávací akci "Preventista BOZP". Jedná se o kurz určený zejména pro vedoucí zaměstnance firem, nebo zaměstnance pověřené plněním úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. personalisté). Akce je vhodná ale též pro preventisty požární ochrany nebo bezpečnostní techniky bez platného osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik, kteří se dané problematice věnují, a kteří by si rádi prohloubili své znalosti.

Obsah kurzu:

  • Blok 1: Právní předpisy a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP (lektor: JUDr. Petr Kožmín, LL.M.)
  • Blok 2: Vyhledávání a hodnocení rizik (lektor: RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D.)
  • Blok 3: Opatření pro snižování rizik (lektor: Ing. Jakub Marek)
  • Blok 4: Dokumentace BOZP a způsob řízení bezpečnosti ve firmě (lektor: Petr Hlavsa)

Akce se uskuteční 26.2.2019 v malebném prostředí rodinného pivovaru Zichovec (nedaleko Loun).

Bližší informace o akci včetně přihlášky jsou uvedeny na webové stránce: http://www.zuboz.cz/vzdelavani/preventista-bozp/

Účastnický poplatek činí 3800,- Kč za osobu. V ceně vložného je občerstvení účastníků, oběd a psací potřeby.