Od ledna se zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. ledna 2019 dojde k navýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, které vznikly pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých.

Náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání představují rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozených zaměstnanců před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo zjištění nemoci z povolání. U náhrad na výživu pozůstalých po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, se vychází z průměrného výdělku zemřelého zaměstnance a z pozůstalostního důchodu.

Od 1. ledna 2019 dochází k navýšení o 3,4 procenta. Dopad plánovaného navýšení je pro státní rozpočet odhadován na 681 000 Kč. Dle informací MPSV, které získalo ministerstvo přímo od pojišťoven, u kterých si lze sjednat zákonné pojištění odpovědnosti za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pobírá náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní neschopnosti cca 12 750 poškozených. Náhrady nákladů na výživu pozůstalých jsou vypláceny cca 470 pozůstalým.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí