Ručení dodavatele za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. 1. 2024 je platná nová úpravu ručení dodavatele (stavebního podnikatele) za mzdové nároky zaměstnanců subdodavatele, a to konkrétně v ustanovení § 324a zákoníku práce. Dodavatel je nyní odpovědný za mzdy, platy a odměny zaměstnanců subdodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele.

Podmínky ručení:

 • Tato odpovědnost dodavatele je až do výše minimální mzdy.
 • Dodavatelem je stavební podnikatel podle § 14d stavebního zákona, který při provádění své stavební činnosti zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Tím může být také agentura práce, která pro provádění činností k dodavateli jako uživateli dočasně přidělí své zaměstnance.
 • Vztahuje se jak na zaměstnance vyslané do ciziny, tak na zaměstnance v tuzemsku.
 • O potvrzení podle § 324a odst. 8. zákoníku práce žádá vždy příslušný poddodavatel.

Podmínky žádosti:

 • Obsahuje požadavek na vydání potvrzení o tom, že žadateli nebyla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, a to v období buď:
  • 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti, nebo
  • 12 měsíců předcházejících datu, které žadatel konkrétně uvede.
 • Pokud bude žádost bez vad, bude vyřízena do 14 dnů, nejpozději pak do 30 dnů.
 • Potvrzení vydává pouze Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě, oblastní inspektoráty práce tato potvrzení nevydávají.

Kde žádost podat:

www.suip.cz/web/suip/e-podatelna

Zdroj: www.suip.cz