Změny od 1. 1. 2024 ve mzdové účtárně

Vydáno: 1 minuta čtení

•    nový nárok na dovolenou u DPP a DPČ
•    zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč
•    zvýšení průměrné mzdy pro účely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti na 42 427 Kč
•    zvýšení odvodů pojistného zaměstnanců na nemocenské pojištění o 0,6 % 
•    zvýšení minimálního zdravotního pojištění na 2 552 Kč
•    změny ve slevách na dani
•    zvýšení limitu pro uplatnění měsíčního daňového bonusu
•    zvýšení limitu pro uplatnění ročního daňového bonusu
•    změny při osvobození u zaměstnaneckých benefitů
•    změny v daňové uznatelnosti příspěvků na stravování
•    zvýšení redukčních hranic při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 kalendářních dnů nemoci nebo karantény 
•    zvýšení redukčních hranic při výplatě dávek od ČSSZ
•    snížení nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy
•    zvýšení náhrad pro tuzemské pracovní cesty
•    zvýšení sazeb stravného pro vybrané země při zahraniční pracovní cestě
•    snížení paušální náhrady při práci na dálku