Cestovní náhrady se od 1. 7. 2023 opět mění

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí zareagovalo na pokles cen pohonných hmot snížením průměrné ceny za 1 litr motorové nafty pro účely cestovních náhrad na 34,40 Kč (od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 to bylo 44,10 Kč).

Výše těchto náhrad se mění vyhláškou č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 7. 2023.