Jaké změny přinese rok 2022 v oblasti práce a sociálních věcí?

Vydáno: 3 minuty čtení

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 Kč na 16 200 Kč pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč. S minimální mzdou se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručení mzdy.

Pojistné na sociální zabezpečení

V této oblasti dochází od 1. 1. 2022 k následujícím změnám:

  • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 38 911 Kč,
  • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 867 728 Kč,
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 93 387 Kč ročně,
  • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 9 728 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 841 Kč,
  • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 892 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 137 Kč,
  • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2022 činí 147 Kč. 

Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2022 zvyšují takto:

  • první redukční hranice na 1 298 Kč,
  • druhá redukční hranice na 1 946 Kč,
  • třetí redukční hranice na 3 892 Kč

Otcovská
Od 1. 1. 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) z týdne na dva týdny. Prodlužuje se období, v němž může být otcovská poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních 6 týdnů života, o dobu hospitalizace.

Ošetřovné
Od 1. 1. 2022 se již nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných. 

Dlouhodobé ošetřovné
Dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu. Zavádí se možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po skončení hospitalizace do 8 dnů od jejího ukončení.

Novela zákona o zaměstnanosti

Novela zavádí příspěvek v době částečné práce, poskytovaný zaměstnavateli za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek po dobu stanovenou nařízením vlády. 

V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti, provedenou v roce 2021 zákonem č. 248/2021 Sb., vyvstane pro zaměstnavatele od 1. dubna 2022 nová povinnost zakotvená v zákoně o nemocenském pojištění – v rámci oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem vůči OSSZ bude zaměstnavatel muset uvádět také údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti (podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti), týká-li se toto oznámení zaměstnaných osob.

Bližší informace a další změny naleznete v tiskové zprávě MPSV >>>

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)