Vláda prodloužila režim A programu Antivirus a opět aktivovala i režim B

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda v pondělí schválila na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí prodloužení režimu A programu Antivirus, a to do 28. 2. 2022. Zároveň znovu aktivovala režim B na období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci bude tedy opět možné zaměstnavatelům poskytnout příspěvek i na vyplacené náhrady mezd zaměstnancům z důvodu poklesu odbytu.

Režim A
V rámci režimu A bude možné až do 28. 2. 2022 poskytovat příspěvek ke krytí nákladů, které zaměstnavateli vzniknou výplatou náhrady mzdy zaměstnanci za dobu trvání nařízené karantény nebo izolace. Doposud končilo toto období dne 31. 12. 2021. Výše příspěvku činí v režimu A 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně.

Režim B
Od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 bude možné využívat i režimu B, který byl původně ukončen k 31. 5. 2021. Znamená to tedy, že zaměstnavatelům bude opětovně možné poskytnout příspěvek i na náklady, které jim v období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 vznikly výplatou náhrady mzdy zaměstnancům. V tomto případě činí výše příspěvku 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

Vláda dále rozhodla o prodloužení platnosti celého programu Antivirus do 30. 6. 2022. 

Více informací v tiskové zprávě MPSV >>>

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)