Vystavování potvrzení o nařízení karantény pro účely nemocenského pojištění

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud krajská hygienická stanice (KHS) nařídí karanténu osobě, která je účastna nemocenského pojištění (zaměstnanec či OSVČ), je KHS povinna vystavit Potvrzení o nařízení karantény pro účely výplaty náhrady mzdy a nemocenského.

Hlášení o karanténě KHS zasílají OSSZ prostřednictvím eNeschopenky, kdy informace o nařízení karantény jsou zaměstnavatelům dostupné způsobem, na který jsou zvyklí.

V souvislosti s vystavováním Potvrzení o nařízení karantény formou eNeschopenky KHS byly mezi Ministerstvem zdravotnictví a zástupci praktických lékařů dohodnuty tyto postupy:

1. KHS vystavují eNeschopenky v případech karantén, které nařizují z důvodu kontaktu s pozitivně testovanou osobou na covid-19. Tyto eNeschopenky zároveň i ukončují.

2. Pokud je pojištěnec v karanténě nařízené KHS a z důvodu jeho onemocnění přebírá péči o něj jeho praktický lékař, převezme si lékař i eNeschopenku vystavenou KHS a bude zasílat další hlášení související s touto eNeschopenkou (hlášení o změně diagnózy, trvání, skončení dočasné pracovní neschopnosti). KHS v tomto případě eNeschopenku neukončuje.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)