Jak je to s mimořádnou valorizací důchodů?

Vydáno: 2 minuty čtení

V případě, že spotřebitelské ceny porostou rychlým tempem, budou se důchody zvyšovat i v mimořádném termínu. Zákon na takovou situaci pamatuje. 

Podmínkou pro provedení valorizace v mimořádném termínu je, že růst cen od posledního měsíce, který byl zohledněn pro valorizaci důchodů, dosáhne alespoň 5 %, tímto měsícem je červen 2021 (pro valorizaci od ledna 2022). 

Růst cen od června 2021 dosáhl v říjnu 2021 celkem 2,95 %. Podle makroekonomické projekce Ministerstva financí z listopadu 2021 by podmínka mohla být splněna v lednu 2022 (při růstu cen za červenec 2021 až leden 2022 celkem o 5,4 %). Jedná se však pouze o odhad a růst cen může být v lednu 2022 jiný, než projekce očekává.

V případě splnění výše uvedených předpokladů budou důchody zvýšeny nařízením vlády, které musí být vydáno do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 5 %. 

MPSV nařízení vlády připravuje a jeho předložení předpokládá na přelomu měsíců února a března. 

Bližší informace v tiskové zprávě MPSV >>>

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)