Část programu Antivirus bude pokračovat do konce roku

Vydáno: 2 minuty čtení

Režim A programu Antivirus je prodloužený do konce roku 2021. Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa. Rozhodla o tom, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, vláda na pondělním zasedání.

Od 1. 6. 2021 je možné v režimu A programu Antivirus čerpat příspěvky pouze v případě, že překážka v práci vznikla zaměstnanci z důvodu nařízení karantény nebo izolace. Tato podmínka tedy platí i pro další období uznatelnosti výdajů. 

Vláda zároveň posunula konečné datum, do kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, a to z 31. 10. na 31. 12. K jiným změnám v programu zatím nedochází.

Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci.

Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek proplácený Úřadem práce ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)