Nezaměstnanost v září klesla na 3,5 %

Vydáno: 1 minuta čtení

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2021 celkem 262 142 uchazečů o zaměstnání, o 5 747 méně než v předchozím měsíci a o 14 873 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3, 5 %. To je o 0, 1 p. b. méně než v srpnu a o 0,3 p.b. méně než před rokem. 

Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen 2021) nejnižší v celé EU, a to 3 % (průměr EU 6,7 %).

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V řadě regionů nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod.

Bližší informace naleznete také v tiskové zprávě MPSV >>>

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)