Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda schválila Operační program Zaměstnanost plus, díky kterému může Česká republika získat v letech 2021–2027 z evropských fondů celkem 1,459 miliard EUR. 

Dle MPSV budou peníze sloužit především na zlepšení šance na trhu práce pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni - např. zdravotně postižení lidé, dlouhodobě nezaměstnaní nebo mladí lidé po ukončení školy. Z programu se dále podpoří i dětské skupiny, které mají pomoci ke zrovnoprávnění postavení žen a mužů na trhu práce.

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) je členěn do pěti priorit, z toho do čtyř věcných a jedné priority podpůrné, zaměřené na fungování programu.

Priorita označená číslem 1 je zaměřena na oblast trhu práce, priorita 2 na sociální začleňování, priorita 3 na sociální inovace a priorita 4 zacílí na potravinovou a materiální pomoc nejchudším lidem.

Nyní proběhne ukončování neformálního dialogu s Evropskou komisí. Následně bude program oficiálně předložen Komisi, čímž bude zahájen formální proces vyjednávání programu. Schválení programu Evropskou komisí se předpokládá začátkem roku 2022. 

Bližší informace naleznete také v tiskové zprávě MPSV >>>

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)