Systém zdravotního pojištění i přes pandemii hospodaří s přebytkem

Vydáno: 1 minuta čtení

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2020 s příjmy 358 miliard Kč a výdaji 352,2 miliard Kč. Dosáhl tak přebytku 5,8 miliard Kč.

Celkové náklady na zdravotní služby v roce 2020 byly oproti loňskému roku vyšší o 48 miliard Kč. Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění bylo v roce 2020 významně negativně ovlivněno dopady pandemie COVID-19.

U všech zdravotních pojišťoven došlo v roce 2020 k navýšení nákladů na zdravotní služby. V souvislosti s dopadem pandemie COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku, ve které stanovilo kompenzace za propady objemu poskytnuté péče v jednotlivých segmentech zdravotních služeb a vyšší náklady za poskytnutou péči pacientům s diagnózou COVID-19.

Bližší informace v tiskové zprávě >>>

(zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz)

Další aktuality