Nezaměstnanost v červenci zůstala na hodnotě 3,7 %

Vydáno: 1 minuta čtení

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2021 celkem 272 178 uchazečů o zaměstnání, o 1 124 méně než v předchozím měsíci a o 7 495 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob činil 3, 7 %. To je stejně jako v předchozím měsíci. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2021) nejnižší v celé EU, a to 2,7 % (průměr EU 6,8 %).

Zaměstnavatelé v ČR mají zájem o zaměstnance v dělnických profesích, ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví a o pracovníky v rámci sezónních činností, zejména ve stavebnictví, v zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišné a potravinářské výrobě.

V některých regionech už také téměř naplno fungují obory, jako je pohostinství, služby či doprava. Tedy obory, ve kterých došlo v uplynulých měsících ke značným hospodářským ztrátám.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)