Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu?

Vydáno: 1 minuta čtení

Svou digitální gramotnost si můžete ověřit pomocí online nástroje EVALDO, který vznikl v rámci projektu DigiKatalog Ministerstva práce a sociálních věcí.

V aplikaci EVALDO, která simuluje reálné prostředí, řeší uživatel úkoly, se kterými se setkává v každodenním životě. Např. si vyřizuje občanský průkaz nebo organizuje oslavu narozenin. Na konci pak uživatel získá informace o úrovni svých digitálních kompetencí včetně porovnání s ostatními uživateli.

V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí další individuální postup pro rozvoj digitálních kompetencí. EVALDO uživateli nabídne vzdělávací programy, např. edukační videa či online kurzy zaměřené na rozvoj konkrétních digitálních kompetencí.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)