Jak podat žádost o kompenzace z cíleného programu Tornádo

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo na svých webových stránkách postup, jakým mohou zaměstnavatelé, zasažení ničivým tornádem, podat od 12. 7. žádost o kompenzace z programu Tornádo na pokrytí mzdových nákladů.

O příspěvek mohou požádat zaměstnavatelé, jestliže byli tornádem zasažení buď oni sami anebo jejich zaměstnanci. Kompenzuje mzdové náklady za období od 25. 6. do 31. 7. Nelze jej poskytnout, pokud jsou tyto náklady kryty jinými veřejnými zdroji (dotace apod.) a v případě dluhu zaměstnavatele na pojistném či daních.

Příspěvek se poskytne pouze na zaměstnance v pracovním poměru, jestliže pracovní smlouva byla podepsána do 25. 6. 2021. K vlastnímu nástupu do zaměstnání mohlo dojít později.

Kompenzována bude plná výše mzdového nákladu až do výše průměrného výdělku zaměstnance, včetně pojistného. 

Konkrétní informace naleznete v tiskové zprávě MPSV nebo na webových stránkách MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)