Program Tornádo – pomoc zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanci i zaměstnavatelé z jižní Moravy a Lounska, které minulý týden zasáhlo tornádo, se dočkají pomoci od MPSV, které na ochranu pracovních míst a pomoc firmám vyhlásilo cílený program Tornádo.

Úřad práce ČR bude přispívat na náhrady mezd i na samotné mzdy. A to v plné výši až do výše výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí. 

Zaměstnavatel obdrží příspěvek ve výši 100 % vynaložených mzdových nákladů v těchto případech:

  • Překážky na straně zaměstnavatele: firma sídlí v zasažené oblasti a není schopná fungovat, zaměstnanci jsou tudíž na překážkách a dostávají náhradu mzdy nejméně ve výši 60 % průměrného výdělku.
  • Překážky na straně zaměstnance: zaměstnanec likviduje v pracovní době škody na svém majetku nebo majetku sousedů. Nemusí kvůli tomu čerpat dovolenou. V tomto případě zaměstnanci podle zákoníku práce nenáleží náhrada mzdy, ale zaměstnavatel může tuto náhradu zaměstnanci vyplatit nad rámec svých povinností 
  • Zaměstnanec z důvodu likvidace škod převeden na jinou práci: v tomto případě nevzniknou překážky na straně zaměstnance ani zaměstnavatele. Zaměstnanci je vyplácena mzda nejméně ve stejné výši jako kdyby převeden nebyl. Jeho mzda bude zaměstnavateli opět refundována.


Jak postupovat?

Bude nutné mít podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR. Následně, nebo souběžně s dohodou, zaměstnavatel předloží vyúčtování. Výdaje budou předfinancovány, nebude nutné mít při podání vyúčtování vyplacené mzdy nebo náhrady ani odvedené pojistné. Úřad práce ČR bude zaměstnavatelům peníze vyplácet co nejrychleji, maximálně v řádech dnů od doručení vyúčtování.

Důležité termíny

Mzdové náklady budou hrazeny za období od pátku 25. června do konce července 2021. Podávat žádosti bude možné od 1. poloviny července do konce srpna 2021, a to elektronicky, či papírově. Přesný termín podávání žádostí bude zveřejněný na webu MPSV i ÚP ČR.