Senát podpořil zvýšení bezpečnosti práce

Vydáno: 1 minuta čtení

Senát podpořil nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, při níž dochází i k velice vážným pracovním úrazům. 

S ohledem na technický pokrok bylo třeba platnou právní úpravu zásadně aktualizovat a nově upravit. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. 

Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují.

Zákon s sebou přináší také snížení administrativní zátěže a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti. 

Nyní zamíří k podpisu prezidentem republiky a účinný bude od 1. 7. 2022.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)