Náhradní výživné

Vydáno: 1 minuta čtení

Od 1. 7. 2021 mohou rodiče, pěstouni či opatrovníci dětí požádat Úřad práce ČR o novou sociální dávku – náhradní výživné.

Jejím smyslem je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu, na základě exekučního titulu, platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tzn., že výživné neposílá vůbec, nebo ho platí v nižší částce. 

Jaké podmínky pro vznik nároku na dávku musí žadatel splňovat, kolik činí výše náhradního výživného, nejčastější dotazy a odpovědi a další informace se dočtete na webových stránkách Úřadu práce ČR.

(zdroj: Úřad práce ČR, www.uradprace.cz)