Vláda prodloužila program Antivirus A

Vydáno: 1 minuta čtení

Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. června 2021 se týká pouze režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. 

Za měsíc červen 2021 budou čerpat příspěvek jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. 

Důvodem je skutečnost, že v červnu, pokud nedojde ke zhoršení epidemické situace, již nebudou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.

Původně byla doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus stanovena do 30. dubna 2020, ale na podnět MPSV se opakovaně posouvala. Naposledy do 31. května 2021. Nově je stanovena platnost programu Antivirus, a to do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku.

Bližší informace v tiskové zprávě na webu MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)