Služba ePortálu ČSSZ „Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok“ pomůže při vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Všem OSVČ se v návaznosti na prodloužený termín pro podání daňového přiznání blíží také termín podání Přehledu o příjmech a výdajích. Jeho zpracování OSVČ může ulehčit Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok.

Zatímco dříve ČSSZ posílala inventuru pohledávek pouze poštou a do datových schránek, od roku 2014 mají klienti možnost do ní nahlédnout také elektronicky – prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Díky této službě klient uvidí nejen výpis minimálních předpisů záloh na pojistné na důchodové pojištění, ale i úhrn skutečně zaplacených záloh za vybraný kalendářní rok, a to včetně stavu pohledávek – tzv. inventuru pohledávek.

OSVČ při vyplňování Přehledu o příjmech a výdajích často chybují. Chybám přitom podle odborníků ČSSZ mohou předcházet právě pečlivým prostudováním Inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok. 

Bližší informace naleznete na webu ČSSZ.

(zdroj: www.cssz.cz, Česká správa sociálního zabezpečení)