Na ÚP ČR se mohou lidé obracet, i když ještě mají práci

Vydáno: 2 minuty čtení

Hlavním posláním Úřadu práce ČR je zprostředkování zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v jeho evidenci, nabízí širokou škálu služeb, jejichž cílem je pomoci konkrétnímu klientovi v získání nové práce. Jedná se např. o kariérové poradenství, zabezpečení vhodné rekvalifikace, a to i finančně, nebo může uchazeče zařadit do některého z projektů, např. do projektu Outplacement.

Na Úřad práce ČR se ale mohou obracet i lidé, kteří zaměstnání mají a chtějí ho změnit, jsou ve výpovědní lhůtě nebo třeba studují či se starají o dítě do 4 let věku. 

Pokud se zaevidují jako zájemci o zaměstnání, poskytne jim ÚP ČR takovou péči, aby v ideálním případě nastoupili rovnou k novému zaměstnavateli.

Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o zaměstnání může stát každý, kdo má zájem o zprostředkování práce. Stačí jen podat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště, žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě Úřadu práce ČR.

(zdroj: Úřad práce ČR, www.uradprace.cz)

Další aktuality