Antigenní testování dětí a ošetřovné

Vydáno: 2 minuty čtení

Návrat dětí do škol a dětských zařízení je provázen nutností pravidelného testování dětí na přítomnost COVID-19. Pokud je test pozitivní, dítě do školy či školky nastoupit nemůže a vzniká potřeba péče s nárokem na ošetřovné. Ošetřovné se poskytuje stále ve stejných případech potřeby zajištění péče.

V prvé řadě je třeba vědět, že případný nárok na ošetřovné se týká standardně stále stejné skupiny dětí, tedy nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o:

  • dítě, které je v době uzavření školy / dětského zařízení mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti (bez omezení věku) účastnící se školní docházky, které jsou závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
  • osoby starší 10 let využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • jež jsou určeny pro péči o osoby závislé na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • děti, které se nemohou účastnit výuky, protože u nich byla nařízena karanténa.

Bližší informace včetně různých situací, které mohou nastat, na jakém formuláři uplatnit žádost či jak má postupovat zaměstnavatel, naleznete na webu ČSSZ.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)