Kontrola přehledu dob důchodového pojištění

Vydáno: 2 minuty čtení

Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění?

Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne.

Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění ČSSZ vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu.

Většina zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, nikdy však není možné vyloučit, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí pojištěnce k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění. ČSSZ pravidelně provádí kontrolu a případné neúplné údaje se snaží v součinnosti se zaměstnavateli či pojištěnci doplnit, přesto se může stát, že doba pojištění nebude u ČSSZ zaevidována.

Během prvního čtvrtletí letošního roku již řada bank zpřístupnila svým klientům možnost přistupovat k elektronickým službám státu prostřednictvím bankovní identity. Mnoho klientů ČSSZ tak nově získalo možnost přihlásit se do ePortálu ČSSZ a rychle si všechny informace ověřit. Navíc na jednom místě, bez nutnosti osobní návštěvy okresní správy sociálního zabezpečení.

Bližší informace naleznete na webu ČSSZ.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)