Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu

Vydáno: 6 minut čtení

Usnesením vlády č. 196 byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav, a to pro období od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, následně byl usnesením vlády č. 314 nouzový stav prodloužen do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hodin.

Usnesení vlády č. 206 stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, přičemž usnesení vlády č. 315 prodloužilo dobu účinnosti zmíněného usnesení do 11. dubna 2021.

 

Pro komplexnost uvádíme další dotčená krizová opatření.

Usnesení vlády č. 1049 (publikované pod č. 418/2020 Sb.) stanovilo možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením, a to s účinností od 19. října 2020 po dobu platnosti nouzového stavu.

Na základě usnesení vlády č. 1291 (publikovaného pod č. 512/2020 Sb.) došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 – čestná prohlášení, na která bylo možné pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti k práci osob ucházejících se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení okruhu těchto osob podle bodu I. odst. 1, 2 usnesení vlády, bylo možné použít nejdéle do 31. prosince 2020 do 23.59 hodin. Od 1. do 18. ledna 2021 tedy nebylo možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení.

Usnesení vlády č. 54 (publikované pod č. 17/2021 Sb.) opětovně stanovilo od 19. ledna 2021 možnost omezit provádění periodických pracovnělékařských prohlídek a nahradit vstupní pracovnělékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR od 27. února 2021 na dobu 30 dnů, tj. do 28. března 2021 se pro účely pracovnělékařských prohlídek a vydávání zdravotního průkazu považuje za pokračování nouzového stavu.

Předpokládané ukončení nouzového stavu je tedy dne 11. dubna 2021. V této souvislosti (v případě vyhlášení ukončení nouzového stavu) ode dne 12. dubna 2021 se započne počítat lhůta 30 a 90 dnů pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP), jak uvádí níže přiložená tabulka. Ministerstvo zdravotnictví tímto doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb a zaměstnavatelům, aby respektovali možnost zahájení plynutí výše uvedených lhůt již od 12. dubna 2021.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně upozorňuje, že po ukončení nouzového stavu budou obnoveny pracovnělékařské služby a pracovnělékařské prohlídky budou probíhat v obvyklém režimu (tzn. jako před vyhlášením nouzového stavu). Pracovnělékařské prohlídky velmi významně přispívají k ochraně zdraví zaměstnanců, a proto je zapotřebí jim věnovat náležitou pozornost.     

Bližší informace ke lhůtám pro provedení vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek („PLP“) a lhůty pro vydání zdravotních průkazů (ZP) v souvislosti se skončeným nouzovým stavem (NS) jsou znázorněny v tabulce níže.

 

Vstupní PLP

Periodická PLP

Zdravotní průkaz

Usnesení vlády č. 1049

(19. 10. – 18. 12. 2020)

do 90 dnů po skončení NS

 

do 90 dnů po skončení NS

(LP se závěrem zdravotně způsobilý)

 

do 30 dnů po skončení NS

 (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)

do 90 dnů po skončení NS

Usnesení vlády č. 1291

(18. 12. – 31. 12. 2020)

do 90 dnů po skončení NS

do 90 dnů po skončení NS

(LP se závěrem zdravotně způsobilý)

 

do 30 dnů po skončení NS

 (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)

do 90 dnů po skončení NS

1. 1. – 18. 1. 2021

nebyla stanovena výjimka z provádění vstupních PLP a vydávání ZP

1. 1. – 18. 1. 2021

byly vstupní PLP prováděny

(viz poznámka níže)

do 90 dnů po skončení NS

(LP se závěrem zdravotně způsobilý)

 

do 30 dnů po skončení NS

 (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)

1. 1. – 18. 1. 2021

se ZP vydávaly

Usnesení vlády č. 54

(19. 1. – 14. 2. 2021)

do 90 dnů po skončení NS

do 90 dnů po skončení NS

(LP se závěrem zdravotně způsobilý)

 

do 30 dnů po skončení NS

 (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)

do 90 dnů po skončení NS

 

Usnesení vlády č. 137

(15. 2. – 28. 2. 2021)

do 90 dnů po skončení NS

do 90 dnů po skončení NS

(LP se závěrem zdravotně způsobilý)

 

do 30 dnů po skončení NS

 (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)

do 90 dnů po skončení NS

 

Usnesení vlády č. 206

(27. 2. – 11. 4. 2021)

(prodlouženo do 11. 4. 2021 usnesením vlády č. 315)

do 90 dnů po skončení NS

do 90 dnů po skončení NS

(LP se závěrem zdravotně způsobilý)

 

do 30 dnů po skončení NS

 (LP se závěrem způsobilý s podmínkou)

do 90 dnů po skončení NS

 

 

Poznámka:

1. Lhůty běží až od konečného ukončení nouzového stavu. Jestliže v době od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 nebyly vstupní prohlídky provedeny, vztahují se na ně lhůty počítané od konečného ukončení nouzového stavu; to se vztahuje i na – v této době neprovedené – periodické prohlídky a ty mimořádné lékařské prohlídky, uvedené v opatřeních vlády.

2. „Do 30 dnů po skončení NS“ je termínově myšleno do 11. 5. 2021, tj. 11. 5. 2021 je poslední den z 30denní lhůty stanovenou krizovými opatřeními. 

3. „Do 90 dnů po skončení NS“ je termínově myšleno do 10. 7. 2021, tj. 10. 7. 2021 je poslední den z 90denní lhůtu stanovenou krizovými opatření. Neděle 11. 7. 2021 bude prvním dnem bez platnosti všech lhůt stanovenými zmíněnými krizovými a mimořádnými opatřeními.

 

Vyjádření bylo zpracováno Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Poradním sborem hygieny práce a pracovního lékařství náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky České republiky.