Jak je to s ošetřovným po zavedení rotační výuky?

Vydáno: 2 minuty čtení

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat základních a mateřských škol. 

Ve většině případů půjde o tzv. rotační výuku, kdy se děti budou ve školách střídat po týdnu. Pro rodiče, kteří pracují v některé z vybraných profesí, bude zajištěna péče o děti i mimo rotační systém, rovněž u vybraných mateřských školek dojde k obnovení péče v původním rozsahu.

Kterých rodičů se týká tzv. rotační systém výuky a u kterých rodičů již naopak potřeba péče skončila, protože zařízení již budou pro jejich děti fungovat nepřetržitě, je uvedeno v opatření ministerstva zdravotnictví.

Jak to tedy bude od 12. 4. 2021 s nárokem na ošetřovné? Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení mění tak, že v popsaných případech již zákaz osobní přítomnosti dětí v daném zařízení neplatí a obnovuje se výuka a péče o děti v dřívějším rozsahu (případně je péče zajištěna školní družinou či klubem). Rodiče těchto dětí pak již nárok na ošetřovné nemají.

U systému rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné při péči o dítě ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Pokračuje se v dříve uplatněných žádostech, na nárok nemá vliv, pokud v mezidobí např. dítě dosáhlo věku 10 let.

Bližší informace včetně nejčastějších dotazů naleznete na webu ČSSZ.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)