Nový projekt Úřadu práce ČR pro podporu flexibilního zaměstnávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Až čtyři tisíce lidí dostane šanci získat zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. Úřad práce ČR spustil projekt s názvem „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, zkráceně FLEXI, který poběží do 30. 6. 2023. Spolufinancuje ho Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a počítá s příspěvkem i pro zaměstnavatele, kteří taková místa vytvoří.

Projekt je určen všem, kteří obtížně hledají práci, protože jim jejich situace z různých důvodů objektivně neumožňuje pracovat na plný úvazek.

Projekt FLEXI je zaměřený především na rodiče vracející se do práce po skončení mateřské či rodičovské dovolené, na lidi do 30 let, kterým se opakovaně nedaří najít práci a nedostali tak vůbec šanci vytvořit si pracovní návyky a získat potřebnou praxi.

V neposlední řadě jde také o uchazeče, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 12 měsíců, a naopak své pracovní návyky už dávno ztratili, osoby se zdravotním postižením, nezaměstnané nad 60 let nebo klienty pečující o dítě ve věku do 10 let či o své blízké v některém stupni závislosti. 

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)