Senát schválil karanténní příspěvek – tzv. izolačku

Vydáno: 2 minuty čtení

Senát schválil vyplácení mimořádného příspěvku až 370 Kč za den pro lidi, kteří se ocitli v karanténě nebo izolaci z důvodu infekčního onemocnění. Takzvaná „izolačka“ bude platit zpětně od 1. 3. do 30. 4.

Zaměstnanci v karanténě nebo izolaci se tak už nemusí obávat výpadku příjmů, pokud zůstanou doma. Návrh ještě musí podepsat prezident republiky.

Zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné „nemocenské“ (náhrady příjmu) bonus ve výši až 370 Kč za každý kalendářní den. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou účastni nemocenského pojištění (při příjmu nad 3 500 Kč z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 Kč u dohody o provedení práce). 

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o vystavení i následném ukončení karantény nebo izolace u svého pracovníka získá zaměstnavatel v řádu několika hodin od jejího zahájení.

Pro snadnější výpočet náhrady příjmu včetně „izolačky“, připravilo MPSV kalkulačku >>>.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)

Bližší informace k tzv. izolačce naleznete také na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.