MPSV sníží pojistné za rok 2020 také OSVČ v úpadku

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí nově poskytne slevu na pojistném i osobám samostatně výdělečně činným, které byly v úpadku, tj. insolvenci před počátkem roku 2020. K rozhodnutí došlo v návaznosti na dohodu Ministerstva financí se zástupci Evropské komise o změně výkladu dosud aplikovaných pravidel k podnikatelům.

OSVČ, které nejsou ani nebyly v ekonomických potížích před koncem roku 2019, bude podpora v podobě snížení pojistného za rok 2020 až o šestinásobek částky 2544 Kč poskytnuta podle zákona 136/2020 Sb., a to na základě pravidel tzv. Dočasného rámce pomoci Evropské komise.

Nově bude podpora v podobě snížení pojistného poskytnuta rovněž OSVČ, které se nacházely v úpadku ke konci roku 2019. A to na základě dohody Ministerstva financí se zástupci Evropské komise o změně výkladu dosud aplikovaných pravidel možné podpory podnikatelů. Podmínkou pro poskytnutí podpory těmto OSVČ je doložení čestného prohlášení.

ČSSZ bude OSVČ, které již vyúčtování obdržely bez zohlednění sníženého pojistného, o změně výkladu spolu s nutností doložení čestného prohlášení informovat. Až následně ČSSZ zašle OSVČ nové vyúčtování, ve kterém se zohlední nárok na snížení pojistného. Příslušná správa sociálního zabezpečení automaticky vrátí „nesnížené pojistné“ OSVČ, za předpokladu, že tato OSVČ nemá jiný splatný závazek vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo ČSSZ (např. dluh na pojistném). Není potřeba si o přeúčtování žádat, protože žádostí je samotný podaný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020.

Bližší informace na webových stránkách MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)