Návrh MPSV na příspěvek pro zaměstnance schválen vládou

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. 3. 2021 má být zajištěno, aby se zaměstnanci nemuseli v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 obávat podstatného poklesu svých příjmů. Vláda schválila návrh MPSV na vyplácení mimořádného příspěvku ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.

Vláda tak reaguje na situaci, kdy občané s pozitivními testy sdělují z důvodů obav o pokles příjmu orgánům veřejného zdraví výrazně méně kontaktů k došetřování, než je obvyklé v sousedních zemích, a nedochází tak k žádoucímu poklesu pozitivních případů onemocnění COVID-19.

Nemocenské ve výši 60 % redukčního vyměřovacího základu zaměstnance způsobuje citelný propad příjmů, obzvláště pokud zasáhne oba živitele rodiny.

Vláda proto navrhuje poslanecké sněmovně mimořádný zákon, podle kterého v případě karantény nebo infekčního onemocnění bude zaměstnavatel vyplácet zaměstnanci k náhradě příjmu navíc po dobu až 10 dnů mimořádný příspěvek až 370 Kč za každý kalendářní den. Celková nemocenská by ale neměla převýšit předchozí průměrný výdělek. U zaměstnance s velmi nízkými příjmy bude příspěvek limitován. V součtu s náhradou příjmu nepřevýší 90 % průměrného výdělku. 

Zaměstnavatelé si budou výdaje na mimořádný příspěvek sami odečítat od odvodů na sociální pojištění, zvýšené náklady tak budou mít okamžitě kompenzovány.

Vláda schválila účinnost opatření do konce měsíce května. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny PČR s požadavkem na co nejrychlejší projednání, tedy ve stavu legislativní nouze.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)