Změny plynoucí ze zvýšení minimální mzdy

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. 1. 2021 se zvýšila minimální mzda na 15 200 Kč, tato změna ovlivní kromě mzdy za vykonanou práci i platby a limity v oblasti zdaňování příjmů FO, zdravotního pojištění atd.

Při uplatňování daňové slevy za umístění dítěte v MŠ si lze daň snížit maximálně do výše minimální mzdy za každé vyživované dítě, tj. maximálně 15 200 Kč za každé dítě (za rok 2020 o 14 600 Kč).

Zvýšil se hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 7 600 Kč (dosud 7 300 Kč), podmínkou pro vyplacení ročního daňového bonusu bude příjem nejméně ve výši 91 200 Kč (dosud 87 600 Kč).

Zvyšuje se minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců (na které se vztahuje minimální vyměřovací základ) a osob bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč (dosud 1 971 Kč).

Limit pro takzvané nekolidující zaměstnání nově činí 7 600 Kč (dosud 7 300 Kč), jde o maximální výdělek z pracovního nebo služebního poměru či na základě dohody o pracovní činnosti, který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.