Nárok na ošetřovné při uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Vydáno: 3 minuty čtení

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné, a to prozatím do 10. 1.

Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude pokračovat uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky. Jedná se o pokračování potřeby péče o dítě z téhož důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. 

Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Za dny školních prázdnin, tj. od 23. 12. do 3. 1. 2021 výplata ošetřovného nenáleží.

Rodiče starších žáků, kteří se do školy po vánočních prázdninách nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále od 4. 1. 2021. Stejně jako v předchozích případech uzavření škol použije zaměstnanec tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“.

Ve všech případech platí, že rozhodným datem je 21. 12. 2020. K tomuto datu se posuzuje splnění podmínek nároku na ošetřovné, k tomuto datu se posuzuje věk dítěte (jestli mu ještě nebylo 21. 12. 2020 10 let), od tohoto data se odvíjí určení rozhodného období pro výpočet výše dávky.

Žádost o ošetřovné se podává vždy zpětně. Rodiče nyní mohou žádat o ošetřovné za měsíc prosinec. Na začátku února pak mohou podat žádost za měsíc leden.

Pokud už zaměstnanec podal žádost o ošetřovné za dny 21. a 22. 12. 2020, bude mu na základě toho vyplacena dávka za prosinec. Bude-li pečovat o dítě i v lednu, je třeba podat žádost o dávku za leden, ale již nebude generovat nové číslo žádosti, použije číslo z prosincové žádosti.

Uzavření školy se potvrzuje pouze formou čestného prohlášení osoby žádající o dávku – čestné prohlášení je součástí tiskopisu v části A Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část.

Bližší informace a nejčastější dotazy naleznete v tiskové zprávě ČSSZ.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)