MPSV: Co se mění v roce 2021?

Vydáno: 4 minuty čtení

Rok 2021 přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. 

VYŠŠÍ DŮCHODY

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Novinkou je, že valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců namísto dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností. Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. 

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

Od 1. 1. 2021 se zvýší minimální mzda o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč. Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 400 Kč. 

ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3 000 Kč měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021.

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1. 1. 2021 porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních službách o 10 %. 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Novela zákoníku práce přináší velké množství novinek, některé s účinností již od července 2020, ty zásadní začnou platit od Nového roku. Největším úspěchem je pro MPSV zavedení sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život.
Velké změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se totiž nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných hodin.
Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno v obecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředění pro děti a mládež. Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto změnám:

  • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 35 441 Kč,
  • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 701 168 Kč,
  • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 85 058 Kč ročně,
  • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 861 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 588 Kč,
  • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 545 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 036 Kč,
  • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2021 147 Kč.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2021 zvyšují takto:

  • první redukční hranice na 1 182 Kč,
  • druhá redukční hranice na 1 773 Kč,
  • třetí redukční hranice na 3 545 Kč.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ PO BREXITU

Změna, kterou musí MPSV provést v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, se týká zaměstnávání pracovníků ze zahraničí. Od 1. 1. 2021 bude na občany Spojeného království nahlíženo jako na občany třetích zemí. Pracovníci ze Spojeného království tak budou povinni požádat o vydání povolení k zaměstnání pro výkon práce v ČR.

Více informací v tiskové zprávě MPSV >>>

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)