Daňová revoluce se blíží

Vydáno: 2 minuty čtení

Senátoři v pátek jednali o daňovém balíčku pro rok 2021. Ten přináší významné snížení daňového zatížení cca 4,3 milionu zaměstnancům díky zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení sazby 15 % z hrubé mzdy. Zaměstnanci díky tomu od ledna 2021 odvedou na dani z příjmů o čtvrtinu méně.

Zvýšená sazba 23 % nahradí stávající solidární přirážku. Vztahovat se bude na příjmy nad 4násobek průměrné hrubé mzdy, což pro příští rok odpovídá výši 141 764 Kč. Do této výše bude zaměstnanec danit své příjmy 15% sazbou.

Nejen zaměstnanci si navíc od příštího roku polepší o 3 000 Kč, resp. o 6 000 Kč díky zvýšení základní slevy na poplatníka. Senátoři stanovili výši slevy na 27 840 Kč v roce 2021 a 30 840 Kč v roce 2022. Původní poslanecký návrh navyšoval slevu na poplatníka na částku cca 34 100 Kč odpovídající průměrné hrubé mzdě.

Senátní verze balíčku dále přináší významnou kompenzaci výpadku daňových příjmů samospráv. Zvýšení podílu na výnosu ze společných daní u krajů z 8,92 % na 9,78 % a u obcí z 23,58 % na 25,84 % by jim mělo kompenzovat většinu výpadku příjmů.

Daňový balíček dále zaměstnavatelům od ledna nabídne daňově zvýhodněný stravenkový paušál jako jednoduchou a levnou alternativu ke stravenkám. Obcím dává novou pravomoc zvyšovat místní koeficient daně z nemovitých věcí např. v průmyslových oblastech a vybrat tím více peněz do svých rozpočtů. 

Ministerstvo financí k balíčku v průběhu legislativního procesu také načetlo několik dalších opatření na podporu investiční aktivity a rychlejší obnovy české ekonomiky. Jedná se zejména o zrušení odpisů u nehmotného majetku, zvýšení hranice pro povinné odpisování ze 40 na 80 tisíc Kč a zavedení mimořádných zrychlených odpisů u hmotného majetku pořízeného v letech 2020 a 2021. Snížení sazby spotřební daně z nafty o 1 Kč na litr má dále podpořit nejen dopravce, ale celý český průmysl.

Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí.

(zdroj: Ministerstvo financí, www.mfcr.cz)

Další aktuality