OECD potvrdilo správný směr připravované důchodové reformy

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí požádaly OECD o zpracování podrobné analýzy důchodového systému v Česku, která také doporučí další postup v oblasti důchodů, vycházející z mezinárodních zkušeností. 


OECD potvrdilo základní myšlenku MPSV, že zásadní součástí důchodové reformy je vedle zajištění dostatečných příjmů důchodového systému i otázka jeho srozumitelnosti, výše důchodů, nebo nároku na ně.

Postoj OECD tak potvrzuje základní cíle reformy MPSV, tedy zavést spravedlivý, srozumitelný a udržitelný důchodový systém, který bude pravidelně informovat každého občana o tom, co může v důchodu čekat.

Mezi hlavní doporučení OECD patří:

  • zjednodušení výpočtu důchodů

Výpočet je příliš složitý a lidé nemají přehled o tom, jak vysoký důchod budou mít. Důchodová reforma zjednoduší výpočet důchodů stejným způsobem, jak to navrhuje OECD. Každá vydělaná koruna se při výpočtu důchodu promítne stejně a výrazně se zvýší základní důchod.

  • změna podmínek nároku na starobní důchod

OECD doporučuje snížit hranici povinné doby pojištění. V současné době je nastavena na 35 let. Tím se omezí počet seniorů, kteří nebudou mít v budoucnu nárok na důchod.

  • zvýšení finanční udržitelnosti

OECD navrhuje zvyšování věku odchodu do důchodu po roce 2030. MPSV zvyšování věku odchodu do důchodu zatím nepřipustí, reforma jej ponechává zastropovaný na 65 letech.

  • změna zdrojů financování důchodů

OECD navrhuje financovat část důchodů prostřednictvím daní. Na nutnost daňové reformy poukazuje dlouhodobě i MPSV. Státní rozpočet by se měl podílet na financování důchodového systému stejně jako tomu je např. u systému zdravotního pojištění. Zde je ale nutné, aby se touto otázkou zabývalo Ministerstvo financí.

  • soukromé penzijní připojištění

Soukromé penzijní spoření podle OECD neplní svůj účel a hraje pouze omezenou roli. Reforma zvýší informovanost občanů o jejich budoucích důchodech, a tím zpřehlední jejich rozhodování, kolik by si měli na důchod spořit. 

Více informací se dále dočtete v tiskové zprávě MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)