Dopad otevření 1. a 2. tříd základních škol na nárok na ošetřovné

Vydáno: 3 minuty čtení

Dne 18. 11. 2020 se znovu otevřely školy a k výuce se navrátily děti 1. a 2. tříd. Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají ošetřovné z důvodu uzavření školních a dětských zařízení, kam prvňáčci a druháci docházejí, představuje tato skutečnost ukončení potřeby péče, a tedy zánik nároku na ošetřovné. 

ČSSZ proto rekapituluje, jak mají pečující osoby správně postupovat, aby výplata ošetřovného za uplynulé dny v měsíci listopadu proběhla hladce.

Jak doplnit Žádost o ošetřovné za měsíc listopad?

Rodič či jiná osoba čerpající ošetřovné při péči o prvňáčka a druháka může uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy naposledy za den 17. 11. 2020. Do prohlášení o uzavření školy žadatel o dávku uvede údaj o jejím uzavření do 17. 11. 2020 a po vyplnění tiskopis předá zaměstnavateli.

S odesláním žádosti v případě otevření škol a ukončení péče o dítě není třeba čekat na konec měsíce, ale lze ji předat zaměstnavateli, jakmile se vrátíte do zaměstnání.

Při vyplňování je nezbytné doplnit číslo žádosti, pod kterým byl uplatněn nárok na ošetřovné za měsíc říjen, a zaškrtnout, že se navazuje na žádost z minulého měsíce.

Zaměstnavatel v části „Záznamy zaměstnavatele“ vyplní rozpis směn za období do 17. 11. 2020 včetně a uvede údaj o datu, kdy zaměstnanec opětovně zahájil výkon zaměstnání (zpravidla to bude 18. 11. 2020).

Ke správnému předávání žádostí a podkladů vydala ČSSZ aktualitu, kterou naleznete na na jejím webu.

Jaký bude postup, pokud budou školy opětovně uzavřeny?

Opětovným zahájením výuky pro 1. a 2. třídy končí potřeba péče o děti navštěvující tyto třídy, která započala plošným uzavřením škol ke dni 14. 10. 2020.

V případě, že by došlo k opětovnému uzavření škol pro 1. a 2. třídy, bude se jednat o nově vzniklou potřebu péče, kdy rodič či jiná osoba, která bude o dítě pečovat a žádat ošetřovné, vyplní novou žádost o ošetřovné (vygeneruje se nové číslo žádosti).

Dále na webu ČSSZ naleznete odpovědi na nejčastější otázky osob pečujících o dítě.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)