Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus

Vydáno: 3 minuty čtení

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila formulář žádosti o výplatu kompenzačního bonusu. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Finanční správa začne bonus vyplácet až poté, co zákon nabyde účinnosti.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení v období od 5. 10 do 21. 11. 2020, tedy maximálně za 48 dní. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Program je rozdělen do dvou bonusových období. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč). Druhým bonusovým obdobím je období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Kompletní informace o podmínkách kompenzačního bonusu a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na webu Finanční správy.

Vyplněnou žádost je možné podat na finančním úřadu, který je místně příslušný ke správě daně z příjmů fyzických osob.

Žádosti jsou přijímány:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.


Pro maximálně komfortní vyplnění a podání žádosti Finanční správa doporučuje využít vyplnění prostřednictvím webové aplikace

Aplikace je dostupná na moderních prohlížečích v aktuálních verzích, standardně není podporován prohlížeč Internet Explorer (IE).

(zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz)

Pozn. redakce: Aktuálně byl zákon vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny, kde se očekává jeho schválení v týdnu 9.–13.11.