Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření onemocnění

Základní opatření jsou jasně definovaná: 3R = Roušky, Ruce, Rozestupy.

Kde to je možné a realizovatelné, měli by zaměstnavatelé umožnit práci z domova. Každý zaměstnavatel, každé pracoviště mají svoje individuální podmínky, a tak je třeba podle několika základních pravidel vytvořit jejich konkrétní podobu pro každou firmu samostatně. Nemusí to být nic složitého. Vždy je efektivnější prevence. 

Zásadní tedy je:

  • předejít zanesení infekce do prostor zaměstnavatele;
  • minimalizovat riziko šíření infekce na pracovišti;
  • pomoci svým zaměstnancům, aby se nenakazili mimo pracoviště a chodili do práce zdraví.

Důležité je dodržovat Proticovidové desatero pro zaměstnavatele - více informací včetně praktických rad k efektivní prevenci naleznete na webu MPSV.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)