Agentura EU-OSHA zahajuje kampaň k řešení nejčastějšího zdravotního problému souvisejícího s prací

Vydáno: 2 minuty čtení

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zahájila kampaň na období 2020–2022 s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.

Kampaň se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy související s prací. Její spuštění znamená zahájení programu akcí a opatření zaměřených na zvýšení informovanosti o této problematice, která se dotýká milionů pracovníků v celé Evropě, a na způsob jejího řešení.

Tyto poruchy jsou v Evropě i nadále nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací, na který si stěžují pracovníci ve všech profesích a odvětvích. Přibližně tři pracovníci z pěti trpí v zaměstnání muskuloskeletálními poruchami, např. bolestí zad, ztuhlými svaly či bolestí šíje

Opatření k prevenci a řešení muskuloskeletálních poruch jsou často jednoduchá a levná, což je jedno z klíčových poselství kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, která osloví zaměstnance a zaměstnavatele ve všech odvětvích.

Soustředí se také na poskytování podpory pracovníkům s chronickými muskuloskeletálními poruchami, aby setrvali v práci. Poukáže na nutnost zohledňovat psychosociální rizika a rozmanitost pracovníků a přijmout přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch.

Zvláštní pozornost bude věnována vznikajícím rizikům, která vyplývají např. z digitalizace a nových technologií a způsobů organizace práce. To je obzvláště aktuální vzhledem k pandemii COVID-19, která mnoho pracovníků donutila opustit kanceláře a pracovat z domova. 

Bližší informace ke kampani naleznete v tiskové zprávě na webu agentury EU-OSHA.

(zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, https://osha.europa.eu)