Režim B programu Antivirus bude prodloužen do konce roku

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda na návrh Ministerstva práce a sociálních věcí schválila změny v Programu Antivirus. Režim B byl prodloužen do 31. 12. 2020 bez dalších změn. MPSV tak bude nadále podporovat udržení pracovních míst i u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni nepřímo

Prodloužení programu tak pomůže subdodavatelům, kteří jsou přímo navázáni na firmy, které byly uzavřeny nařízením vlády. Může se jednat např. o dodavatele restaurací, hotelů, hobbymarketů, knihkupectví apod., kteří díky jejich uzavření přicházejí o významnou část odbytu.

Režim B je určen k řešení nepřímých hospodářských dopadů pandemie COVID-19. Propukající hospodářská krize se totiž netýká výhradně těch zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci se ocitnou v karanténě, nebo těch, jejichž provoz byl přímo uzavřen vládními opatřeními. Vzhledem k vzájemným vazbám v dodavatelsko-odběratelských vztazích zasahují tato opatření i další sektory hospodářství. 

Zároveň je nutné podpořit i zaměstnavatele, kteří byli nuceni přechodně uzavřít své provozy pro vysokou absenci svých zaměstnanců, ať z důvodu nemocnosti, či z důvodu péče o děti při uzavření škol. I v těchto případech vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, při nichž je zaměstnavatel povinen zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy. Právě pro tyto zaměstnavatele je Režim B programu Antivirus určen.

Příspěvek bude nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Režim B tak zůstává naprosto stejný, jako doposud. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo samotné Úřady práce ČR. 

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)