Krizové ošetřovné schváleno – po celou dobu uzavření škol a ve výši 70 %

Vydáno: 3 minuty čtení

V legislativní nouzi poslanci na jednání 21. 10. 2020 podpořili návrh MPSV na krizové ošetřovné, které bude zavedeno v souvislosti s plošným uzavřením škol. 

Díky tomuto návrhu budou mít rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Poslanci zároveň schválili pozměňovací návrh, díky kterému se ošetřovné navyšuje na 70 % denního vyměřovacího základu. Minimálně dostanou rodiče 400 Kč na den.

Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné.

Parametry krizového ošetřovného:

  • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného.
  • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
  • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
  • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
  • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
  • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

  • o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Školy, jiná dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. 

Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, tj. zpětně od vyhlášení nouzového stavu, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Návrh nyní směřuje do Senátu a následně k podpisu prezidenta republiky.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)