Covid odkrývá nerovnosti v odměňování žen a mužů – trvale podhodnocené ženské sektory teď potřebujeme nejvíce

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle nejnovějších statistik Eurostatu ženy aktuálně vydělávají v průměru o 20,1 % méně než muži. Symbolicky tedy pracují část roku zadarmo – letos je to od 19. 10. 2020. V evropském srovnání jsme trvale na druhém až třetím nejhorším místě. 

Rozdíl mezi průměrným platem ženy a muže v České republice činí téměř 7 500 Kč měsíčně. Kvůli platovým rozdílům žen a mužů přichází průměrně rodinné rozpočty o necelých 90 tis. Kč ročně.

Přesto, že v České republice přetrvávají snahy o zachování mlčenlivosti o výdělku, podle průzkumu veřejného mínění by drtivá většina dotazovaných uvítala větší otevřenost zaměstnavatelů ohledně odměňování. 88 % respondentek a respondentů požaduje, aby každá firma či organizace uváděla při inzerci pracovního místa mzdové rozmezí, což je v mnoha zemích již standard.

Analýzy systémového projektu 22 % K ROVNOSTI realizovaného na MPSV to potvrzují. Rozdíl ve výdělcích žen a mužů, u stejné práce, stejného zaměstnavatele a se zohledněním délky praxe a vzdělání, je průměrně stále okolo 11 procent.

Největší rozdíly v odměňování jsou v odvětvích, kde je vysoká koncentrace žen. Ve zdravotní a sociální péči dosahují výše až 30 procent. Rozdíly souvisejí s tím, že vyšší a řídící pozice v těchto odvětvích často zastávají muži, zatímco ženy jsou na hůře placených pozicích. Zároveň se jedná o odvětví s trvale nejnižšími výdělky.

Na ženách v české společnosti současně leží většina domácí sféry, včetně péče o děti, výchovy a rodinného managementu, stejně jako péče o stárnoucí rodiče. V době protipandemických opatření je tento problém viditelný např. u lékařek, zdravotních sester a pečovatelek v sociálních službách. Ty jsou tak nuceny řešit dilema, zda se postarat o potřebné, nebo o svou vlastní rodinu.

Jednou z efektivních cest, jak snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů, je posilování transparentnosti v odměňování. Řada zaměstnavatelů totiž nedělá rozdíly záměrně. 

MPSV proto v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI nabízí zaměstnavatelům, aby si bezplatně vyzkoušeli nástroj Logib. Mohou s ním rozpoznat, kde jim případné nerovnosti vznikají a pracovat na jejich odstranění. Tento nástroj je vhodný pro zaměstnavatele ze soukromé i veřejné sféry nad 50 zaměstnanců. 

Projekt 22 % K ROVNOSTI nabízí také řadu dalších nástrojů, jako je např. online kalkulačka reálného výdělku žen a mužů podle kraje, oboru, typu zaměstnání, věku a vzdělání. Dále webovou poradnu pro kohokoli, kdo řeší osobní situaci rovného odměňování, metodiky pro inspekci práce a úřady práce, mentoring a analytickou a konzultační činnost. V rámci každoroční akce Equal Pay Day se projekt účastní mentoringu. Letos poprvé online, a to ve dnech 7.–14. 11. 2020. Více na webových stránkách www.equalpayday.cz

Výstupy projektu a studie jsou k dispozici na webu www.rovnaodmena.cz

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)