Vláda podpořila návrh změn ošetřovného pro krizové situace

Vydáno: 2 minuty čtení

Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u ošetřovného. 

Vláda na svém mimořádném jednání 8. 10. projednala úpravu ošetřovného, která má zajistit rodičům přiměřenou náhradu příjmu po celou dobu, kdy jejich děti nemohou docházet do škol a dalších zařízení pro děti, včetně mateřských škol.

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o:

  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření

Školy, jiná dětské zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Vláda se usnesla, že požádá o projednání návrhu v Parlamentu ČR ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze.

(zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)