Co digitalizace znamená pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Vydáno: 1 minuta čtení

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na svých webových stránkách publikovala odbornou brožuru o výzkumu v oblasti digitalizace (v ČJ).

Brožura představuje výzvy pro bezpečnost a ochranu zdraví v souvislosti s digitalizací a příležitosti, které digitalizace vytváří, pro zlepšení pracovních podmínek.

Umělá inteligence a pokročilá robotika se stávají běžnou součástí pracovního života, přičemž tyto digitální technologie budou mít stále větší dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Více informací na webových stránkách Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, www.osha.europa.eu)