Zasmějte se s Napem a naučte se, jak zůstat v práci v bezpečí a zdravý

Vydáno: 1 minuta čtení

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na svém webu informuje o zajímavém přístupu k učení se s humorem – řada filmů o Napovi vtipnou formou poukazuje na různá nebezpečí a rizika na pracovišti.

Filmy o Napovi mohou využít jak podniky, tak i odborné školy ke zvyšování povědomí o různých aspektech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Oddíl Napo na pracovišti, v němž naleznete řadu aktivit pod souhrnným názvem „Porozumění muskuloskeletálním poruchám s Napem“, vám může pomoci vést diskusi o hlavních rizikových faktorech těchto onemocnění a navrhovaných řešeních prostřednictvím scének s Napem na téma muskuloskeletálních poruch.

S pomocí Napa můžete dokonce zvýšit povědomí o pracovních výzvách v souvislosti s pandemií COVID-19: Napo ve filmu... zastavte pandemii  a Napo... pracuje z domova, aby zastavil pandemii.

Více informací na webu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, www.osha.europa.eu)