Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře

Vydáno: 2 minuty čtení

Novela zákona o kompenzačním bonusu, která přiznává kompenzační bonus i lidem pracujícím na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nabyla účinnosti.

Finanční správa tak může od 7. 8. začít vyplácet bonus i této skupině osob, které bylo v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 znemožněno pracovat.

Žádat o bonus je možné vyplněním formuláře a jeho doručením na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), poštovních služeb nebo osobně.

Žádosti lze podávat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti daného zákona, to znamená do 30. 11. 2020

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba byla v rozhodném období (od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) alespoň 4 z 6 měsíců z titulu výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této práce z důvodu koronavirové krize buď na straně zaměstnavatele, nebo na straně žadatele. Kompletní informace o podmínkách bonusu naleznete na webu Finanční správy a také v tiskové zprávě.

(zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz)

Poznámka redakce: O schválení kompenzačního bonusu, podmínkách vzniku nároku na něj a postupu, jak o bonus žádat, jsme vás informovali v našem článku "Kompenzační bonus schválen i pro tzv. dohodáře".