Projekt ke zlepšení komunikace s daňovými subjekty

Vydáno: 2 minuty čtení

Evropská komise ve spolupráci s Finanční správou letos zahájila realizaci projektu, který měl na základě moderních poznatků z behaviorální ekonomie a psychologie zefektivnit komunikaci s daňovými subjekty

Projekt byl v březnu 2020 vlivem pandemie COVID-19 pozastaven, v současnosti se ale jedná o jeho opětovném spuštění. Projekt je financován z prostředků Evropské unie, jeho řízení je pak v kompetenci Evropské komise.

Cílem projektu je především zlepšení komunikace s daňovými subjekty, a to cestou minimalizace represivní komunikace. Finanční správa systematicky hledá způsoby, jak zlepšit komunikaci s daňovými subjekty. Využívá k tomu nejen předchozích zkušeností států, které mají podobný daňový systém, ale i vědeckých poznatků v oblasti sociální komunikace. Finanční správa věří, že spuštěním projektu získá cenné poznatky pro tvorbu budoucí komunikační strategie.

Podstatou projektu behaviorální analýzy je vytvoření typově odlišných vyrozumění o nezaplacené dani, než tomu bylo doposud. Po získání výsledných dat bude odbornými konzultanty vyhodnoceno, jak jednotlivé subjekty reagovaly na odlišné typy vyrozumění. 

Obdobné projekty úspěšně proběhly v řadě evropských zemí a ukázaly přínos využití behaviorálního přístupu při placení daní. Podle zkušeností předaných ostatními státy se tímto přístupem zvýšil počet dobrovolných plateb, který vedl ke snížení objemu vymáhaných nedoplatků, zlepšil se komfort daňových subjektů a v konečném důsledku i jejich platební morálka.

Více informací naleznete na webu Finanční správy.

(zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz)